tonk márton
Tavaszy Sándor életmű-bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » Tavaszy Sándor életmű-bibliográfiája
    év 1906 1907 1911 1912 1913 1914 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1991 1995 1996 1999
 
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -     
  1937: 31 tétel lapozás: 1-30 | 31-31

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Dr. Tavaszy Sándor és László Dezső: Az Ifjúsági Keresztyén Egyházkerületek Szénior Osztálya. Cluj-Kolozsvár, 28 old. Az Institutio megjelenésének 400 éves évfordulója alkalmával 1936 szept. 11.-én Nagyenyeden tartott emlékünnepélyen elhangzott beszédek. Cluj-Kolozsvár,. 1937

A Kálvin üzenete. Kálvin tanítása. 8-15., 1937

A feltámadás és az élet. Ellenzék, 73. sz., 5., 1937

E pohár amaz Új Testamentum... Néhány gondolat Budai Nagy Antalról és Kós Károlyról. Erdélyi Helikon, 219-222., 1937

A tudomány helye és szerepe a kultúra rendszerében. Előadás az EME 1937. február 21.-én tartott közgyűlésén. EM, 55-61., 1937

És a földön békesség jóakaratú emberek között. Kiáltó Szó, 1-2., 1937

A feltámadó Krisztus és a feltámadt emberek. Kiáltó Szó, 41., 1937

A reformáció és a néppel való közösség. Kiáltó Szó, 105-106., 1937

Krisztus megtestesülése. Kiáltó Szó, 125., 1937

Egyházunk új munkája (Lelkészértekezletek, tanári értekezletek) Kiáltó Szó, 133-134., 1937

Nemzeti létünk kérdései. Az irodalmi műizlés társadalmi jelentősége. Pásztortűz, 75., 1937

"Székelység". Pásztortűz, 252., 1937

Mikó Imre lelke és munkája. Serlegbeszéd az EME székelyudvarhelyi vándorgyűlésének ünnepi lakomáján. Pásztortűz, 311-312., 1937

Bánffy Miklós műve. Pásztortűz, 337-338., 1937

Budai Nagy Antal. Az első erdélyi népforradalom ötszázadik évfordulóján. Pásztortűz, 445., 1937

Hit és engedelmesség.Ravasz László új könyve. RefSz, 17-18., 1937

Irodalom (könyvismertetések) RefSz, 26-27., 1937

(Püspökhelyettes-lelkészi főjegyzővé választásakor elmondott beszéde) RefSz, 57-59., 1937

Jézus Krisztus szenvedése és a mi szenvedésünk. RefSz, 84-85., 1937

A virágvasárnapi túlzás. RefSz, 117-118., 1937

Tisztesség a jó presbiternek. RefSz, 165., 1937

Vasárnapról Vasárnapra. Vásárhelyi János új prédikációs kötete. RefSz, 189-190., 1937

Püspöki látogatás Kézdivásárhelyen. RefSz, 253-255., 1937

Püspöki látogatás és iskolaszentelés a nagysajói egyházmegyében. RefSz, 269-272., 1937

"Az iskolák fenntartassanak". RefSz, 301-302., 1937

Gondjaink és gondolataink az 1937. évi közgyűlés előtt. RefSz, 515-518., 1937

Bors Mihály. Transzilvánia (Erdély), 2-3., 1937

A koratavaszi természet. Transzilvánia (Erdély), 9-10., 1937

Elnöki székfoglaló az Erdélyi Kárpát Egyesületben. Erdély, 42-43., 1937

Az üres sír (Húsvéti gondolatok) Hírlap, március 28., 1., 1937

kapcsolódó
» Tavaszy Sándor életrajzi adatai
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmű-bibliográfiája
» Benkő Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia
» Domokos Géza életműbibliográfia
» Gáll Ernő életmű-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmű-bibliográfiája 1920-1973
» Jordáky Lajos életmű-biblográfiája
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmű-bibliográfiája
» László Dezső életmű-bibliográfiája
» Ligeti Ernő munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmű-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmű-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütő András életmű-bibliográfiája

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék