tonk márton
Tavaszy Sándor életmű-bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » Tavaszy Sándor életmű-bibliográfiája
    év 1906 1907 1911 1912 1913 1914 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1991 1995 1996 1999
 
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -     
  1938: 48 tétel lapozás: 1-30 | 31-48

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Erdélyi tetők. Úti élmények és természeti képek. Cluj, 184 old. +17 táblán 37 képmelléklet. (Az Erdélyi Szépmíves Céh 117. kiadványa X. sorozatának 14-15. számu könyve) Ism.: Csiby Lajos: Szemben Dr. Tavaszy Sándorral a "Transzilván tetők"szerzőjével - in: Csiki Lapok, 28. sz, 7.; Finta Gerő - in: Pásztortűz, 251-253.; Marton Lili -in: Ellenzék, jún. 5., 11.; Pálffy Endre - in: Enyedi Hírlap, 3. sz.1938 1-2., 1938

A nevelés református alapelvei leány- és fiú-középiskoláinkban. Cluj-Kolozsvár, 16 old. 1938

Az iskola a társadalomban: "Amit a református középiskoláról mindenkinek tudnia kell."Kolozsvár, 1938. (Kiáltó Szó könyvei 9. sz.) 1938

A lelki közösség akadályai. Egyházi Közélet, 12. sz., 1-2., 1938

Dr. Páter Béla. Erdély, 101-102., 1938

Hogyan írjunk le egy kirándulást ? Erdély, 141-143., 1938

Az ember és világa. Erdélyi Helikon, 233-239., 1938

A félszázados Erdélyi Irodalmi Társaság. Erdélyi Helikon, 790-791., 1938

Találkozásom emberekkel és hegyekkel. Független Újság, jún. 11., 7., 1938

Humanizmus. Ifjú Erdély, 25-26., 1938

Találkozásom emberekkel és hegyekkel. Ifjú Erdély, 67-68., 1938

A szétszótságban élő gyülekezeteink. Kiáltó Szó, 1-2., 1938

A gyülekezet missziója. Kiáltó Szó, 13-14., 1938

Dr. Kecskeméthy István 1863-1938. Kiáltó Szó, 53., 1938

"A legkedvesebb könyvem" (Vásárhelyi János Imádságoskönyve) Kiáltó Szó, 65., 1938

A pünkösti térités. Kiáltó Szó, 65-66., 1938

Imre Lajos: Hivatás és élet. - Debreczeni István: A Biblia nőalakjai. - László Dezső: Az anyaszentegyház élete és szolgálata. Kiáltó Szó, 74-75., 1938

A zsidókérdés - Részletek Dr. Ravasz László püspök felsőházi beszédéből. Kiáltó Szó, 84-87., 1938

Református kegyesség. Kiáltó Szó, 105-106., 1938

És e földön békesség a jóakaratú emberek között. Magvető, 12. sz., 1938

Az irodalom mint nemzeti létforma. Pásztortűz, 1-3., 1938

Számadás. Pásztortűz, 129 130., 1938

Nagykőhavas. Pásztortűz, 332-336., 1938

Lorántfy Zsuzsánna. Szabó Mária kétkötetes regénye. Pásztortűz, 505-506., 1938

A szellemi magatartás kérdése az irodalomban. Pásztortűz, 513-514., 1938

A református Diakonisszaintézet korháza. RefSz, 4-6., 1938

Az ún. "egyháztársadalmi"munkák. RefSz, 37-38., 1938

Püspökünk tárgyalásai. RefSz, 53-55., 1938

Barth Károly és a kolozsvári theológiai fakultás. RefSz, 69-70., 1938

A lelkipásztori szolgálat kérdései. RefSz, 203-205., 1938

kapcsolódó
» Tavaszy Sándor életrajzi adatai
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmű-bibliográfiája
» Benkő Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia
» Domokos Géza életműbibliográfia
» Gáll Ernő életmű-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmű-bibliográfiája 1920-1973
» Jordáky Lajos életmű-biblográfiája
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmű-bibliográfiája
» László Dezső életmű-bibliográfiája
» Ligeti Ernő munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmű-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmű-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütő András életmű-bibliográfiája

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék