tonk márton
Tavaszy Sándor életmű-bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » Tavaszy Sándor életmű-bibliográfiája
    év 1906 1907 1911 1912 1913 1914 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1991 1995 1996 1999
 
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -     
  1928: 48 tétel lapozás: 1-30 | 31-48

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Mi a filozófia? Kolozsvár, 1928, 68 old. Ism.: (-f.-y.) - in: Keleti Újság 11/1928, 159. sz.8.; (-f.-y.) - in: Erdélyi Irodalmi Szemle 5/1928, 144.; I(mre Lajos) - in: Az út 10/1928, 198-199.; Dr. Varga Sándor - in: ProtSz 38/1929, 628-629.; K.D. - in: Pásztortűz 16/1928, 378.; Albrecht Dezső - in: Pásztortűz 16/1928, 382-383., 1928

A vallás mint emberi alkotás. Az út, 917., 1928

A theológiai tudomány az egyházban. A theol. Fakultás tanévet megnyitó ünnepségén. Az út, 213-218., 1928

Mi nekem az egyház? Előadás vallásos összejövetelen. Az út, 269-272., 1928

A duális létbölcselet és theológiája. Irta Borbély István. Az út, 277-285., 1928

Bartók György: Böhm Károly. Budapest, 1928. Erdélyi Irodalmi Szemle, 140-141., 1928

Erdélyi szellemi életünk két döntő kérdése. Erdélyi Irodalmi Szemle , 3-12., 1928

Elmélkedés és áttekintés az elmúlt év eseményei felett. Erdélyi Magyar Református Naptár, 32-38., 1928

Mit ér az erényes élet? Ifjú Erdély, 7/1928-29, 9. sz., 193-194., 1928

A bölcsesség és okosság. Ifjú Erdély, 7/1928-29, 49-50., 1928

Az igazságosság és igazlelkűség. Ifjú Erdély , 7/1928-29, 73-74., 1928

A bátorság és hősiesség. Ifjú Erdély , 7/1928-29, 97-98., 1928

A mértékletesség és önmegtagadás. Ifjú Erdély , 7/1928-29, 121-122., 1928

Tisztesség és becsületesség. Ifjú Erdély , 7/1928-29, 145-146., 1928

Takarékosság és áldozatosság. Ifjú Erdély , 7/1928-29, 167-168., 1928

A nagyváradi eset. KálVil, 21-24., 1928

"A magyar kálvinizmus útja". KálVil, 73-76., 1928

A múlt és a jövő egyházunk életében. Válasz: Visszaestünk?, RefSz, 22/1929, 23-24. KálVil, 165-168., 1928

A mi húsvéti hitünk és reménységünk. Magyar Nép, 210-211., 1928

Egy bús magányos nagy magyar élet. Bolyai János születésének 125. évfordulójára. Pásztortűz, 16-17., 1928

A múlt év alkotó munkái. RefSz, 1-4., 1928

A gyülekezeti közszellem és a lelkipásztor megbecsülése. RefSz, 33-35., 1928

A igehírdetés súlya és felelőssége. RefSz, 49-50., 1928

Az erdélyi egyházkerületi iratterjesztés. RefSz, 67-69., 1928

A lelkipásztori akarat szabálya. RefSz, 81-82., 1928

Ferenc József unitárius püspök. RefSz, 123-124., 1928

D. Adolf Schullerus. RefSz, 124., 1928

A szőlőtő és szőlővesszők. RefSz, 129-130., 1928

A kultusztörvény megalkotása előtt. RefSz, 161-162., 1928

A szív látása és az Isten szava. RefSz, 193-194., 1928

kapcsolódó
» Tavaszy Sándor életrajzi adatai
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmű-bibliográfiája
» Benkő Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia
» Domokos Géza életműbibliográfia
» Gáll Ernő életmű-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmű-bibliográfiája 1920-1973
» Jordáky Lajos életmű-biblográfiája
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmű-bibliográfiája
» László Dezső életmű-bibliográfiája
» Ligeti Ernő munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmű-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmű-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütő András életmű-bibliográfiája

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék