tonk márton
Tavaszy Sándor életmű-bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » Tavaszy Sándor életmű-bibliográfiája
    év 1906 1907 1911 1912 1913 1914 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1991 1995 1996 1999
 
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -     
  1932: 29 tétel lapozás: 1-29

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Református keresztyén dogmatika. Cluj-Kolozsvár, XII+292 old. Ism. és kritikák: (Csernák Béla): Egy református könyvről - in: Református Hiradó 12/1932, 26. sz., 1.; Dávid Gyula - in:Az út,15/1933, 28-30.; W.A. Dekker - in: Onder Eigen Wandel 1933; Bérczy Imre - in: Református Lelkészek Lapja 5/1932, 10. sz.157-158.; Dr. Makkai Sándor - in: RefSz 25/1932, 162-169.; Máthé Elek: Változnak az idők, változnak az emberek s így a dogmatikai felfogások is - in: Egyház és Papság 2/1933, 355-357, 371-374, 386-389.; B. Pap István - in: Kálvinista Szemle 13/1932, 169-170.; (dr.) P(ongrácz) J(ózsef) - in: Dunántúli Protestáns Lap 44/1933, 5. sz.,18.; R(évész) I(mre): Széljegyzetek egy új dogmatikához - in: Debreceni Protestáns Lap 52/1932, 169-171.; Dr. Szalay Mátyás - in: Erdélyi Tudósító 15/1932, 763-781.; Dr. Szalay Mátyás: Dr. Tavaszy Sándor válasza - in: Erdélyi Tudósító 16/1933, 40-48.; Török István - in: ProtSz 42/1933, 142-143.; Dr. Vasady Béla - in: Lelkészegyesület 26/1933, 4. sz.28-29., 1932

A dialektikai theológia a főiskolai oktatásban és nevelésben. A pápai református theológiai akadémia felkérésére a theológiai tanárok országos értekezletén Pápán, 1931 december 16-án tartott előadás. Debrecen, 1931, 8 old. (Theológiai Tanulmányok 20. sz.) 1932

Mit mond a filozófia a mai embernek? Az EME Nagyenyeden 1931 augusztus 28-30. napjain tartott tizedik vándorgyűlésének emlékkönyve. Cluj-Kolozsvár,. 37-45., 1932

Révai Károly sírjánál. Erdélyi Szemle, 10. sz.,12., 1932

Gusztáv Adolf. Ifjú Erdély , 11/1932-33, 41., 1932

Marx és a mai ifjúság. Ifjú Erdély , 11/1932-33, 124., 1932

Brutális tények. KálVil, 1., 1932

Húsvéti ünnepi konceptus. KálVil, 13-14., 1932

Goethe.EMlékezés halála százéves évfordulójára. KálVil, 17-18., 1932

Cs. Lázár László: Isten és ember. Budapest, 1931. - Vásárhelyi János: Református élet. Kolozsvár, 1931. - Báró Bánffy Jánosné Wesselényi Jozefa bárónőEMlékirata. Kolozsvár, 1931. KálVil, 19-20., 1932

Pünkösti ünnepi konceptus. KálVil, 37., 1932

Makkai Sándor: Nem békességet. KálVil, 38-39., 1932

Isten és ember. KálVil, 31-52., 1932

Dr. Török Imre. KálVil, 60., 1932

Szemlélődés a nyár végén. KálVil, 61-63., 1932

Az ember válsága a kereszténység és a kommunizmus harcában. KálVil, 65-69., 1932

Sürgős teendők az egyházfegyelem terén. Az Erdélyi Egyházkerület Igazgatótanácsának figyelmébe! KálVil, 77-78., 1932

A nagy zarándok az ígéretek útján. I. Mózes rész. KálVil, 78., 1932

Ravasz László ötvenéves. KálVil, 39., 1932

A protestáns ember lelki alkata. Gusztáv Adolf a protestáns hős. KálVil, 89-95., 1932

"Hierarchikus diktatúra". KálVil, 99., 1932

"Lelkész nyomor". KálVil, 100., 1932

A Romániai Magyar Református Zsinat II. ülésszaka. KálVil, 102-103., 1932

A katolikus és református dogmatika (Válasz Szalay Mátyás kritikájára) KálVil, 107-111., 1932

Illyés Endre: A magyar református földművelő nép élete, különös tekintettel vallásos világára. 1932 - Nagy József: Krisztus és Antikrisztus Oroszországban. 1932 - Ocskó Lajos: A mélységek lelkülete. 1932 - Szabó Imre: Imerd meg magad! 1932 - Székely János: Vallástörténet. 1932 - Victor János: Ő és Mi. 1932. KálVil, 113., 1932

Üzenem... Pásztortűz, 36., 1932

Hozzászólás egy kritikához, Válasz: Máthé Elek, ProtSz 42/1933, 85-88. ProtSz, 613-614., 1932

Az ember válsága a kereszténység és a kommunizmus harcában. KálVil, 15-18., 1932

A katolikus és a református dogmatika. KálVil, 23-24., 1932

kapcsolódó
» Tavaszy Sándor életrajzi adatai
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmű-bibliográfiája
» Benkő Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia
» Domokos Géza életműbibliográfia
» Gáll Ernő életmű-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmű-bibliográfiája 1920-1973
» Jordáky Lajos életmű-biblográfiája
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmű-bibliográfiája
» László Dezső életmű-bibliográfiája
» Ligeti Ernő munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmű-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmű-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütő András életmű-bibliográfiája

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék