tonk márton
Tavaszy Sándor életmű-bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » Tavaszy Sándor életmű-bibliográfiája
    év 1906 1907 1911 1912 1913 1914 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1991 1995 1996 1999
 
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -     
  1930: 46 tétel lapozás: 1-30 | 31-46

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Heidelbergi Káté. A református keresztyén egyház hitvallása. 2. átdolgozott kiadás. A szövegmegállapítást végezte Dr. Tavaszy Sándor. Revideálták Dr. Imre Lajos és Makkai Sándor. Cluj-Kolozsvár,1930. 1930

A lét és élet problémája a theológiában. Évmegnyitó beszéd a kolozsvári theológiai fakultás 1929. szeptember 29-én tartott évmegnyitó ünnepségén. Az út, 76-79., 1930

Az enyedi tudományos theológiai konferencia. A konferencia munkájának és eredményeinek megítélése. Az út, 134-143., 1930

A kijelentés és a tudományos megismerés. Évnyitó beszéd, amely elmondatott az erdélyi református egyházkerület kolozsvári theológiai fakultásának 1930. szeptember 28-án tartott évmegnyitó ünnepélyén. Az út, 205-211., 1930

A marosvásárhelyi nagyhét. Az út, 240-243., 1930

A legyőzhetetlen élet. Húsvéti gondolatok. Enyedi újság, 16. sz.1., 1930

Kierkegaard személyisége és gondolkodása, - Klny.: Cluj-Kolozsvár, 1930, 15 old. (Erdélyi Tudományos Füzetek 25. sz.) EM , 126-138., 1930

Magyar tudományos törekvések Erdélyben. EM, 215-230., 1930

1929 után és 1930 előtt. KálVil, 1-2., 1930

A sereggyűjtés. Máté 11:18. KálVil, 3., 1930

A "Kálvinista Világ"-ról. KálVil, 5-6., 1930

A Szentírás az adminisztrációban. KálVil, 6., 1930

Kilyén Sándor újabb alapítványa. KálVil, 6-7., 1930

Kierkegaard. KálVil, 7-8., 1930

Makkai Sándor: Egyedül. Cluj-Kolozsvár, 1929. KálVil, 8., 1930

A kultúra válsága. KálVil, 18-19., 1930

Krisztus, mint próféta. János ev. 17:6-8. KálVil, 27., 1930

A mai beteg ember (A kálvinizmus világmissziója c. kötetből) KálVil, 33-34., 1930

A szabadkőművesség (Eredete, szelleme, megítélése) KálVil, 34-36. Ism. és vita: Vásárhelyi Boldizsár: Válasz a Szabadkőművesség című cikkre - in:KálVil, 66-67.; Hozzászólás a szabadkőművesség kérdéséhez - in:KálVil 68., 1930

Ady László: A székelyföldi református egyházközség története. KálVil, 57., 1930

Válasz a fenti nyílt levélre (A szabadkőművesség kérdése) KálVil, 67-69., 1930

Dr. Mátyás Ernő: Életforrások. Sárospatak, 1930. KálVil, 48., 1930

A francia protestantizmus és a délfranciaországi árvizek. KálVil, 55., 1930

Húsvéti ünnepi konceptus. KálVil, 59-60., 1930

Az elharapózott szennyirodalom és a nemzeti becsület (A Szabolcska Mihályt vádak elítélése) KálVil, 69., 1930

Imre Lajos: Az ifjúság válsága. KálVil, 91., 1930

Pünkösti ünnepi konceptus. KálVil, 115-116., 1930

Kitekintés a hegyek magaslatain. KálVil, 115-116., 1930

Mezey Mihály: A református istentisztelet. KálVil, 133., 1930

A kálvinizmus világmissziója. KálVil, 1930

kapcsolódó
» Tavaszy Sándor életrajzi adatai
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmű-bibliográfiája
» Benkő Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia
» Domokos Géza életműbibliográfia
» Gáll Ernő életmű-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmű-bibliográfiája 1920-1973
» Jordáky Lajos életmű-biblográfiája
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmű-bibliográfiája
» László Dezső életmű-bibliográfiája
» Ligeti Ernő munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmű-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmű-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütő András életmű-bibliográfiája

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék